Velkommen > Kommentarer > Reference fra SFO Åbjerg
Lene Møller Andersen - Kinesiolog

Reference fra SFO Åbjerg

Reference fra SFO Åbjerg, Frederikssund kommune:

Personalepleje og organisationsændring ved hjælp af kinesiologi.

Vi har med succes brugt kinesiologi i forbindelse med en omfattende organisationsændring, som tog sit afsæt i besparelser af ca. 25 % af medarbejderne samtidig med at 4 SFO´er blev lagt sammen til 3, i SFO Åbjerg, Frederikssund kommune.

På mange måder var det en meget spændende proces for både børn og medarbejder. lokaler blev brudt op, vægge revet ned, så vi kunne arbejde i større enheder, for derved at kunne løse den pædagogiske opgave forsvarligt.

Organisationsændringen tog sit udspring i Feng shui.
Først blev personalet interviewet af 2 Feng shui konsulenter med hensyn til farver, aktiviteter, samarbejde med børn, kollegaer, forældre og ledelse, med udgangspunkt i, hvad der kunne skabe arbejdsglæde.

I denne proces var konsulenternes opgave, at kortlægge den enkelte medarbejders største udfordring i forbindelse med organisationsændringen, således at kinesiologen, Lene Møller Andersen efterfølgende kunne teste alle de medarbejder, der ønskede at arbejde videre med deres egne personlige blokeringer.

Alle medarbejder tog imod tilbuddet og det blev starten på en ny organisation, som i dag er præget af arbejdsglæde, personlig udvikling og udvikling af hele organisationen til glæde for børnene.
Efterfølgende har vi prioriteret, at Kinesiolog Lene Møller Andersen kommer fast en gang om året, for at teste og arbejde med den enkelte medarbejders personlige udvikling, hvilket har kunnet registreres på vores APV, forældretilfredshedsundersøgelse og sygefravær.

I vores evaluering af processen, har der været enighed i personalegruppen om, at vi aldrig var kommet så langt, uden hjælp fra Feng Shui konsulenterne og kinesiologen.
 
Anne Johansen leder SFO Åbjerg,
Frederikssund


Login
< TOP >