Velkommen > Hvad er Kinesiologi?
Lene Møller Andersen - Kinesiolog

Hvad er Kinesiologi?

Kinesiologi er en undersøgelsesmetode, der
bygger på en muskeltest.
Kinesiologi blev skabt af en kiropraktor i
Californien i 1960'erne og er en af den nye
tids redskaber.
Kinesiologien tager udgangspunkt i kroppens
styrke, som er afhængig af en fri energistrøm.
I kinesiologien inddrages den gamle viden om
menneskets energilegeme, som består af:

Medianer/ akupunkturbaner.
Chakraer/ energibundter
Aura/ udstråling
Den gamle viden kombineres med nyere
viden indenfor psykologi, ernæring,
tankemønstre m.m.


Login
< TOP >